?

Log in

vreugde en verdriet - Mjornirrs leven [entries|archive|friends|userinfo]
mjornirr

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vreugde en verdriet [Mar. 26th, 2004|12:10 am]
mjornirr
[mood |blahblah]
[music |Smashing Pumkins: Mellon Collie And The Infinite Sadness]

VREUGDE ALOM, JOECHIJ, JOECHIJ EN EEN VAT MET RUM! Mijn fucking motherfucker geschiedenis PO is EINDELIJK af! blijheid. maar daarnaast, diepe bedroefdheid. Ik moet n herkansing doen voor mn frans examen, en terwijl ik dacht die over twee week te hebben, heb ik hem aanstaande donderdag! en ik ben al zo slecht in frans! en nu heb ik met mn moeder besloten dat het beter is om mijn feessie te verzetten naar volgende week zaterdag! KUTKUTTERDEKUTKUT! en nu kan ik dus niet lekker met Maayke uit, terwijl ik daar wel vet zin in had SORRY MAAYK! en vanwege die dubbelzijdige gevoelens heb ik toch gekozen voor het 'bah'-icoontje, omdat ik zo baal en vooral gek wordt van die kutschool. ik wil overgaan, slagen en dan...VRIJHEID! naja, eerst maar frans halen. allerlaatste kans, anders staat ie al op mn examen. en zoveel verstand heb ik dan wel weer, dat ik dat toch wel belangrijk vind. bah, nu ga ik slapen en morgenochtend om half 9 met de halve klas nakomen omdat we hadden gespijbeld bij nederlands. *BURP*
weltrusten
linkReply

Comments:
[User Picture]From: azaza
2004-03-25 03:17 pm (UTC)
maakt niet uit ;)
gaan we gewoon over 2 weken los!
kus
(Reply) (Thread)